Hur man spelar

I oerhört förenklade ord så går frisbee golf ut på att man skall träffa ett mål som består av en slags metallkorg med hängande kedjor. Korgen befinner sig på olika avstånd från startpunkten, i regel mellan 50 och 200 meter, och under loppets gång stöter man på olika hinder som kan bestå av allt från naturens kuperingar till träd och klippor.

Deltagarna börjar alla med sitt första utkast från en och samma punkt och efter detta så spelar man i tur och ordning beroende på i vilket läge man har lyckats få sin frisbee. När det är ens tur att kasta placerar man sin främre fot på den punkt där frisbeen hamnat, längre fram får man inte stå men däremot kan man stiga över punkten efter att man kastat så att hela kroppen kommer i en slags rörelse. Under tävlingar är det vanligt att domare eller volontärer lägger en liten minidisc där den tävlandes frisbee hamnat så att det är klart exakt vart den hamnat.

Är man längst bort från målet får man kasta först och den som är närmast kastar sist. Varje kast räknas och den som kommer i mål med minst antal kast vinner. Beroende på hur bra eller dåligt det går kan man kasta sin disc hur många gånger som helst, och för att underlätta för de deltagande har man ofta ett system med handikapp precis som i vanlig golf så att det skall bli så jämlikt som möjligt. När man kommer till den sista biten så måste man stå helt stilla när man gör sitt försök till att gå i mål. Står man på ett avstånd på 10 meter eller mindre får man alltså inte stiga över, då räknas kastet som ogiltigt.